2016ko Lezamako Udal Aurrekontuei EZ!

Ezezko botoa emateko arrazoiak:

 1. Jarraipenezko aurrekontuak izanik, ez diete ematen erantzunik lezamarren beharrizanei.
 2. Pertsonalaren ataleko gastuena da gora egiten duen kapitulu bakarra, berreskuratuko den aparejadore lanpostua dela eta.
 3. Inbertsioen atala, hau da, Udalak herrirako proiektatutakoa dirutan erakusten duen hori, igo beharrean jaitsi egin da, %6a. Zenbait lan eta egitasmo egon arren, partida txikiak daude aurreikusita.
 4. Diru-laguntzetan ere, agerikoa da ez dagoela inolako igoerarik, eta duela hiru urte bezala jarraitzen dutela.
 5. Baina dirutza itzela (partida sendoak) doa Mankomunitatera: guztira 662.477,83 €, aurrekontuaren %28a. Ondorioz, Lezamarentzat funtsezkoak diren zerbitzuak delegatu eta kontroletik galdu egiten dira: sastarra batzea, argiteria, arlo soziala…
 6. Era berean, aurrekontuaren beste puska handi bat kanpoko enpresek daramate, eskaintzen dituzten zerbitzuen truke: guztira 480.352,92 €, aurrekontuaren %20a. Ahalik eta gehienetan zuzeneko kontratazioa egitea edo enpresa publikoez baliatzea da gure proposamena.
 7. Diru-kopuru handiko beste partida batzuk ez dira memorian ageri, eta ez dakigu zer proiektu burutuko den baliabide horiei esker, ezta zer helbururekin gastatuko diren, esate baterako: aktibitate soziokulturalak (54.500 €), kontratu soziokulturalak (42.000 €), Alaiki eta Ortzadar enpresek burutuko dituzten proiektuak Gaztegune, Gazteleku, Ludoteka (56.031,62 €) edo Liburutegiaren zerbitzuak (10.950,36 €) kudeatuta.
 8. Zabalik utzi dira partida ugari, izendapen oso generalistekin: hornidurak, gastu anitzak..., zertarako diren eta gastuen benetako aurreikuspena egin barik; horrela, aukera ematen da gerora kontzeptu horietan nahi den diru kopurua gastatzeko. Horren adibide garbia, Deia egunkariaren Hemendik gehigarriarekin martxan dagoen "komunikazio-proiektua" da, 8.000 € ingurukoa. Memoriatik ondorioztatzen denez, “proiektu” horretarako dirua “gastu anitzak” izeneko 30.000 €-ko partida batetik hartzen da, beste hainbat gasturekin batera... baina diru kopuru hori ez da gastatu azken urteetan. Hortaz, ez dugu bidezko ezta garden ikusten holako “zaku ilunak” aurrekontuetan sartzea, identifikatzeko zailak diren gastuei aurre egiteko.

Hala ere, negoziatzeko ekimenak irmoak eta serioak izan dira, eta benetako ahalegina egin dugu akordiorako puntuak adosteko EAJrekin. Zenbaitetan abstentziora joko genuela pentsatu badugu ere, azkenean udal gobernuak aurkeztutako proposamenari ezezkoa ematea erabaki dugu, EAJ ez delako bat etorri guk egindako proposamenen minimoekin, aitortzen dugun arren oso positiboa izan dela proposamenen eztabaida bera, baita bilguneak sortu izana ere, udal talde bion arteko hartu-eman normalizatuaren erakusgarri.

Hauek izan dira gure proposamen minimo horiek:

 1. 2016ko aurrekontuak, onartu ostean, erakusketa publikoan egongo diren bitartean, Udalak aurrekontuen azalpen publikoa egitea, eta 2017ko aurrekontuak modu parte-hartzailean gauzatzeko konpromiso publikoa hartzea, hau da, herritarren iradokizunak kontuan hartuz, eta prestatzeko prozesua talde politiko bion artean adostuta.
 2. Aparejadorearen lanpostu finkoa berreskuratzea, Benjamin jubilatu zenetik zerbitzu hori azpikontratatuta dauka eta udalak. Bestalde, kontuan harturik arkitekto-aholkularia ere azpikontratatuta dagoela, eta bere kostea 39.000 €/urte dela, 6 lanordu/aste emateagatik (3 publiko aurrean, 1 bulegoan, eta 2 etxean), sakon aztertzea ea aparejadore postua bultzatu barik ez ote duen merezi arkitekto postua sortzea.
 3. Oro har, Udalak lanposturik sortu edota zerbitzurik kontratatu aurretik, elkarrekin biltzea denon artean zehazteko lanpostu berrien funtzioak edo kontratatzen diren lanen edo zerbitzuen klausulak eta baldintzak.
 4. "Hemendik" publikazioarekin Udalak duen "Komunikazio Proiektu" ospetsuaren kontratua etetea, harik eta Udalaren Komunikazio Plana zehazten den arte, eta horretan definitzea zer hedabiderekin eta zer baldintzatan egiten den akordioa. Izan ere, ezin dugu ahaztu Udalak hitzartuta dauzkala Euskara Normalizatzeko plan eta Berdintasun plan bana, eta "Hemendik" gaztelania hutsean argitaratzen dela, eta berdintasuna ez dela lantzen.
Share